องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 5


(2)🔺วันที่ 6 กุมภาพนธ์ 2567🔻 เวลา 18.00 น.

ลงพื้นที่ " โครงการจัดเวทีประชาคมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน) " #ของหมู่ที่5

📍ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทับพริก

#งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

#งานประชาสัมพันธ์

 

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03