องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เรื่องออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยในตำบลทับพริก


🌟นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก พร้อมด้วย นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก คณะผู้บริหาร และนางนางสาวนันท์มนัส ขันทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ออกพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยในตำบลทับพริก

#งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ

#งานประชาสัมพันธ์

#ยืดมั่นธรรมภิบาลบริการเพื่อประชาชน

2024-04-17
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-13
2024-04-13
2024-04-12
2024-04-11
2024-04-03
2024-04-03