องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


นายอำเภอ ร่วมกับ นายก อบต.ทับพริกลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จะเข้าเยี่ยมในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประช


🌟นายจักรพงษ์ พันธุ์โชติ นายอำเภออรัญประเทศ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยยากไร้ที่เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จะเข้าเยี่ยมในโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนสระปทุม ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. นางน้อย แววสว่าง อายุ 88 ปี มีโรคความดันโลหิตสูง

📍 บ้านเลขที่ 9809 หมู่ที่ 2 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2. นายธรายุทธ หมื่นพรม อายุ 51 ปี มีโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมอง

📍บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

3. นายชิต อินทร์ประสงค์ อายุ 73 ปี

📍 บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 3 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

4. นางสวาท ชุ่มศรี อายุ 94 ปี

📍บ้านเลขที่ 94/2 หมู่ที่ 5 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17