องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


เตรียมความพร้อม "โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนธันวาคม 2566 ครั้ง


⏳วันที่ 11-13 ธันวาคม 2566⏳

🎈นำโดย นางรัตนากร พุฒเส็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก และคณะพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และหน่วยงานทหาร ร่วมมือกันจัดเตรียมความพร้อม "โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2567

เดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 3 / 2567

📍ณ โรงเรียนสระปทุม หมู่ที่ 6 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

#งานประชาสัมพันธ์

#ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะ

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17