องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567


🎉วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:00 น.🎉

“ ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับสภาพสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ” 👵🏼👴🏼🏠 🏡

📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก📍

#ยืดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชน #งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิการ

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17