องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ประชุม ผู้ร่วมสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก รวมทั้งรายเก่าและรายใหม่


✨วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.✨

“ ประชุม ผู้ร่วมสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก รวมทั้งรายเก่าและรายใหม่ ” 🚨🚨🚨🚨

#ขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน #ร่วมช่วยกันป้องกันภัย #อปพร.อบต.ทับพริก

🏫📍ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก📍🏫

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17