องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชใน รัชการที่ 9 ณ วัดหนองสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์


วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

🎗ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย

วันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราชใน รัชการที่ 9

ณ วัดหนองสังข์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสังข์

อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

นำโดย

---------------------------------

(นายศรี แจ้งสว่าง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

---------------------------------

(นายวิชัย มณีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

---------------------------------

(นายณัฐวุฒิ แสงชมภู)

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

---------------------------------

(นายพฤทธิ์ ศิริโท)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

---------------------------------

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17