องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หมู่ที่1-7(ครั้งที่2) ตามโครงการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2566 ผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลทับพริก


วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566

(นางรัตนากร พุฒเส็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ทับพริก

-----------------------------------

🎗ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่หมู่ที่1-7(ครั้งที่2)

ตามโครงการการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ประสบปัญหาทางสังคมภายในตำบลทับพริก

#โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก

ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

-----------------------------------

นางสาวนันท์มนัส ขันทอง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก

#ยึดมั่นธรรมาภิบาล

#บริการเพื่อประชาชน

2024-05-17
2024-05-16
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-07
2024-04-26
2024-04-23
2024-04-17