องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566 จำนวน 2 หลัง


📣📣ประชาสัมพันธ์
นายชัยยง ศรีกะชา หัวหน้าสำนักปลัด
พร้อมคณะราชการ พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
--------------------------------
🤝ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุบ้านคนพิการ
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ให้แก่คนพิการจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2566
จำนวน 2 หลัง
1.นายขวัญชัย ไชยพันธ์ บ้านเลขที่ 138 ม.3
2.นายไกรศร อินทรสม บ้านเลขที่ 362 ม.7
ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
--------------------------------
🔹นางสาวนันท์มนัส ขันทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ประสานงาน อบต.ทับพริก
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28