องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
 


ยินดีต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่ นายชัยยง ศรีกะชา ย้ายมาจาก อบต.ไทรทอง พร้อมคณะที่มาส่งท่านหัวหน้าสำนักปลัด


วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
🎗ยินดีต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดคนใหม่
นายชัยยง ศรีกะชา
ย้ายมาจาก อบต.ไทรทอง
พร้อมคณะที่มาส่งท่านหัวหน้าสำนักปลัด
-------------------------------
🎗 กล่าวต้อนรับโดย
นางรัตนากร พุฒเส็ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก
-------------------------------
2024-06-17
2024-06-13
2024-06-13
2024-06-12
2024-06-10
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-28