องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.thapprik.go.th
 
 
  ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ณ องค์การบริ...[วันที่ 2023-09-22][ผู้อ่าน 1]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก สมัยวิสามัญ ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 8]
 
  การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ตำแหน่ง ครู ...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 8]
 
  ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง ธรรมะกับการดูแลสุขภา...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 8]
 
  ฟังการบรรยาย เรื่อง การใช้ชีวิตตามหลัก 4 ดี วิถี พ...[วันที่ 2023-09-07][ผู้อ่าน 4]
 
  ศึกษาดูงาน #ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 9]
 
  ศึกษาดูงาน #ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ ณ เทศบาลเ...[วันที่ 2023-09-05][ผู้อ่าน 7]
 
  ศึกษาดูงาน เรื่อง หลักธรรมาภิบาล ณ องค์การบริหารส...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 6]
 
  ศึกษาดูงาน #เรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ องค์การบริ...[วันที่ 2023-08-31][ผู้อ่าน 8]
 
  กำหนดการโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่...[วันที่ 2023-08-30][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสระแก้วและ หัวหน้าส่วนราชก...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 8]
 
  ประชุมบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยความร่วมมือดำเนิน...[วันที่ 2023-08-29][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12